Personal Coaching

Coachen van beroepskrachten draagt bij aan hun ontwikkeling en aan het resultaat van hun werk. Zij kunnen daardoor in toenemende mate zelfsturend zijn: zelf eigenaar zijn van hun leerproces en van het resultaat van hun werk. En u begrijpt, dat als je eigenaar bent, heb je grip, kun je sturen en voel je je geen slachtoffer. Dit genereert energie.

Coaching is geen doel op zich. Het is een middel dat wordt ingezet om de beroepskracht in staat te stellen om te leren over het eigen werk of de samenwerking. Alleen al daardoor wordt het resultaat van het werk beïnvloed. Daarnaast is coaching bedoeld om de medewerker te bewegen zich te verbinden met het resultaat van het (eigen) werk: welk resultaat is nodig, wat wil ik en wat kan ik?!

Door coaching zijn mensen in staat het beste uit zichzelf vrij te maken, waarbij coaching een ondersteunende functie heeft. Daarbij is van belang, dat er zicht komt op datgene wat belemmert in dat gedrag. Meestal weten medewerkers die gecoacht zijn wel hoe het moet’, maar lukt het niet om dat in praktijk te brengen. De medewerker leert gedurende het coachtraject ook te kijken naar hoe hij/zij zichzelf klem zet. 

< terug

Ieder gedrag heeft een positieve intentie