Supervisie

Doel:
Met supervisie ontwikkelt u uw beroep, rekening houdend met de werkwijze en verwachtingen binnen uw beroepsgroep. Supervisie is vooral geschikt voor managers, docenten en zorgverleners. Voor mensen dus die met mensen werken.

Uw persoonlijke kwaliteiten en stijl van werken zijn daarbij uw belangrijkste gereedschappen.

In een supervisietraject leert u:

  • wat uw kwaliteiten zijn en hoe u valkuilen kunt voorkomen.
  • welke patronen en houdingsaspecten in uw beroep niet (meer) effectief zijn en hoe u daarvoor alternatieven ontwikkelt.
  • hoe u met reflectie uw beroepsmatig handelen voortdurend kunt blijven ontwikkelen.

Wanneer supervisie
Beroepsbeoefenaren in de zorg-, hulp- of dienstverlening of in het onderwijs hebben meestal tijdens hun beroepsopleiding supervisie gehad.

In zijn algemeenheid is het wenselijk dat eens in de 5 jaar een kort supervisietraject wordt gevolgd om kwaliteiten en werkstijl te kunnen blijven ontwikkelen.

Verder kan supervisie gebruikt worden als u:

  • start met uw loopbaan.
  • start in een nieuwe functie met een nieuwe doelgroep.
  • u wilt bezinnen op uw werkwijze en op ontwikkelde gewoonten.
  • al enige jaren in eenzelfde functie werkt en u wilt nieuwe inspiratie opdoen.

Supervisietraject
Een Supervisietraject bestaat uit 8 - 12 bijeenkomsten van ca 1½ uur die om de 14 dagen plaats vinden. 

Contact

< terug

Ieder gedrag heeft een positieve intentie