Teamcoaching

Werkt het team bewust samen aan een doel? Is de taakstelling helder? Bij teamcoaching gaat het om het verbeteren van het functioneren van het team. Je kunt denken aan goede samenwerking en een heldere communicatie. Het doorbreken van patronen helpt het team om meer slagvaardigheid te ontwikkelen.

Bij teams richt de coach zich op de interactie tussen teamleden: hoe houdt het team met deze interactie haar probleem zelf in stand? Welke onderliggende opvattingen en overtuigingen zijn belemmerend in het laten zien van het gewenste gedrag? De teamleden gaan de patronen herkennen, die ze zelf in stand houden. De coaching is erop gericht in de praktijk te oefenen met ander gedrag en het effect daarvan te bespreken.

Voorbeelden van probleemstellingen:

  • Mijn team is niet in staat zelf conflicten op te lossen.
  • In onze groep wordt veel geklaagd.
  • Mijn medewerkers nemen niet zelf het initiatief.
  • Mijn team is erg onvoorspelbaar, soms gaat het goed, maar er is ook strijd.

Resultaat van teamcoaching

  • Het team communiceert beter en heeft geleerd elkaar feedback te geven.
  • In het team worden knelpunten bespreekbaar gemaakt.
  • Mijn medewerkers zijn meer zelfstandig gaan werken.
  • Mijn team is stabieler geworden en sfeer is verbeterd.

Neem voor meer informatie of een afspraak gerust contact op.

< terug

Iedere keus is op dat moment de beste keus