Personal Coaching

Werkwijze

Met rustige aandacht en diepe interesse en respect voor het proces dat de cliënt gaat, wordt hij/zij begeleid in het bij zichzelf te rade gaan. Vanuit dit zelfonderzoek komen al gauw de inzichten, die helpen bij het vinden van een nieuw perspectief en dat leidt tot nieuwe wegen om in moeilijke omstandigheden vruchtbare kansen te (her)ontdekken voor de eigen ontwikkeling.

Tijdens het intakegesprek onderzoeken we samen uw coachvraag en kijken of er een klik is tussen cliënt en coach, een belangrijke basis voor de samenwerking.

Samen wordt onderzocht wat bij u de vraag is achter de vraag, wat uw blinde vlekken zijn en wat maakt dat u nu vastloopt of wat de kern is van uw probleem. Dit alles heeft als doel om u zelf de antwoorden te laten (her)ontdekken en uw coachvraag en doelen helder te krijgen. Als dit helder is, kan gericht aan het werk worden gegaan. Van u als cliënt vraagt dit een open en leergierige houding. Door bewustwordingsproces en het tijdelijk ‘stilstaan’ bent u in staat opnieuw keuzes te maken. Door te kiezen krijgt u meer grip op uw leven en ‘overkomen’ de dingen u minder. De keuzes die u bewust maakt zijn stevig en van uzelf. Zelf kiezen versterkt de kracht die u al in u hebt.

Gewerkt wordt met een Persoonlijk Ontwikkel Plan. Bij de coaching maken we gebruik van NLP-methodieken en Body & Mind Language.

Huiswerkopdrachten en het schrijven van reflectieverslagen kunnen deel uitmaken van het coachtraject.

< terug

Mislukking bestaat niet, enkel feedback