Conflicthantering in groepen

Groepen kunnen verschillend met conflicten omgaan. Een sociaal conflict kan onder meer gaan over waarden, status, macht en (tegengestelde) belangen. In groepen uiten conflicten zich vaak in de vorm van oppositie, een stellingname in relatie tot een meerderheid en minderheid.

< terug

Mislukking bestaat niet, enkel feedback