Boeken

Hieronder vindt u een aantal titels van inspirerende boeken die wij kunnen aanbevelen op het gebied van persoonlijke ontwikkeling, communicatie en effectiviteit op het werk.

 

Integrale Visie - Ken Wilber

ISBN: 9789020202380

Eindelijk een uiterst toegankelijk boek voor wie een gemakkelijke inleiding wil op Ken Wilbers denken en de praktische toepassing ervan, zowel op persoonlijk als op mondiaal niveau. In fraaie en overzichtelijke kleurenschema's wordt de kern van Wilbers integrale benadering weergegeven.

Wat is integrale visie? De integrale visie brengt samenhangend in kaart wat alle culturen - psychologisch, sociaal en spiritueel - met elkaar gemeenschappelijk hebben. Van de oude sjamanen en wijzen tot de meest recente ontdekkingen van de cognitieve wetenschap onderscheidt de integrale visie vijf fundamentele factoren die we ook in ons eigen bewustzijn kunnen waarnemen.

Met behulp van de integrale visie kunnen we in het dagelijks leven gebruik maken van alle aanwezige hulpbronnen en onze persoonlijke groei versnellen naar een hogere, bredere en diepere manier van zijn.

Naar het hart van communicatie - Eric Schneider

ISBN: 9789020260229

Wat is het geheim van het 'spirituele succes' van mystici en grote leraren? Wat kunnen we door middel van NLP (Neuro - Linguïstisch - Programmeren) van deze mystici en leraren met hun hoge spirituele en emotionele ontwikkeling leren om zo onze eigen spirituele intelligentie drastisch te verhogen?

Dit boek beschrijft NLP niet - zoals de meeste boeken - uitsluitend als een psychologische technologie, maar als een levenshouding, een manier van denken en communiceren die ons leert te leren van het succes van anderen. Dat versnelt onze spirituele ontplooiing en zelfrealisatie, los van alle religieuze, ideologische en theologische beschouwingen en formuleringen.

Door toepassing van NLP wordt spirituele ontwikkeling toegankelijker en krijgen we duidelijk een praktisch antwoord op vragen zoals:

  • Hoe creëren we onze eigen realiteit?
  • Wat is loslaten?
  • Hoe komen we los van onze neiging tot oordelen?
  • Wat is liefde precies en hoe kunnen we deze ontwikkelen en vrij worden van angst?
  • Wat is ego?
  • Wat is missie?

Als spiritualiteit de ontwikkeling van liefde is, dan is NLP een weg van liefde. Dat is de essentiële boodschap van dit boek.

Het sluiten van de cirkel - Eric Schneider

ISBN: 9789020283921

Steeds meer mensen raken overtuigd dat spirituele ontwikkeling een noodzakelijke voorwaarde is om een gezonde samenleving te kunnen creëren. Spiritualiteit wordt vaak toch nog te veel gezien als een kwestie van alleen individuele ontwikkeling. Maar spiritualiteit heeft alles te maken met maatschappelijke verantwoordelijkheid. De aarde heeft vrede, liefde, eenheid, onzelfzuchtigheid, enzovoort, hard nodig. Hoe groter onze spirituele ontwikkeling, hoe beter we die waarden verwezenlijken, des te groter is onze maatschappelijke verantwoordelijkheid. Dat betekent - binnen onze eigen mogelijkheden - het neerzetten van maximale kwaliteit in liefde: een liefde ‘in actie' jegens onszelf, de ander, het andere, de natuur, de aarde en jegens alle bewustzijn en leven in de kosmos. Zo delen we de liefde die we krijgen om ons te ontwikkelen met de Bron en is de cirkel gesloten.

Integrale Psychologie - Ken Wilber

ISBN: 9789020260243

Integrale psychologie wil elk legitiem aspect van menselijk bewustzijn en alle denkbeelden daarover onder één dak brengen. Het boek is één van de eerste op dit terrein waarin een werkelijke integratie wordt aangeboden van bewustzijn, psychologie en therapie. Het put uit honderden bronnen - Oost en West, oud en modern.

Wilber schept een psychologisch model dat verschillende ontwikkelingsgolven, ontwikkelingstromen, bewustzijnstoestanden en het zelf omvat en hij volgt op de voet de weg van elk van deze elementen van onderbewust tot zelfbewust naar super(boven)bewust.

Het boek bevat ook een overzicht van meer dan honderd psychologische en spirituele scholingswegen zoals kabbala, vedanta, Plotinus, Teresa van Avila, Aurobindo, theosofie en van moderne denkers zoals Jean Piaget, Eric Erikson, Jane Loevinger, Lawrence Kohlberg, Carol Gilligan, Erich Neumann en Jean Gebser.

Het bevat een synthese van het premoderne, moderne en postmoderne denken en is te beschouwen als één van Wilbers meest ambitieuze psychologische 'systemen' heden ten dage.

Integrale psychologie is een samenvatting van Wilbers denken.

Denkfundamenten ontsluierd - Max Herold

ISBN: 9789090192819

Het boek 'Denkfundamenten ontsluierd, een introductie in Spiral Dynamics' van Max Herold is uniek in zijn soort en wordt gezien als een standaardwerk door velen die zich met deze materie bezighouden. Sowieso is het één van de weinige Nederlandstalige boeken op het gebied van Spiral Dynamics, een praktisch toepasbare theorie over menselijke denkpatronen. Maar belangrijker is dat het boek zeer goed leesbaar is.

Mindfulness - David Dewulf

ISBN: 9789021546612

We zijn geneigd om te leven in onze gedachten en we vergeten het bevrijdende effect van het opgaan in de dingen die we doen, al is het de afwas. Mindfulness is enorm in opkomst in de gezondheidszorg, het onderwijs en in het bedrijfsleven. De mogelijkheden tot toepassing zijn gigantisch en de opkomst is dan ook een gevolg van het succes van deze in essentie eenvoudige methode. Dit praktische werkboek biedt een programma van acht weken waarin je leert je aandacht weer te richten. Ook krijg je aanwijzingen om met de dieptepunten in het leven om te gaan.

Coachen vanuit een veelzijdig perspectief - Robert Dilts

ISBN: 9789055992423

Coaching is het proces waarbij mensen en teams geholpen worden op de toppen van hun presteren. Vanb oudsher is coaching gericht geweest op het bereiken van verbeteringen met betrekking tot specifieke gedragsprestaties. De huidige vormen van coaching bieden mensen ondersteuning op een aantal verschillende niveaus; op het niveau van gedrag, bekwaamheden, overtuigingen, waarden, identiteit en zelfs op spiritueel niveau. Deze nieuwe en meer omvattende vormen van coaching kunnen we ‘Coaching met een hoofdletter C’ noemen. De Coach met een hoofdletter C, gidst mensen bij het verkennen van en leren over nieuwe omgevingen, draagt zorg voor veiligheid en ondersteuning, coacht mensen om specifieke gedragscompetenties te verbeteren, onderwijst hen nieuwe cognitieve bekwaamheden, treedt op als mentor bij het onderzoeken en versterken van bekrachtigende overtuigingen en waarden, is een sponsor voor groei op identiteitsniveau en fungeert als een ‘awakener’ bij het activeren van het bewustzijn van mensen omtrent het grotere systeem of ‘veld’.

NLP voor managers - Paul Liekens

ISBN: 9789020260045

NLP is een zeer werkzame methode van gedragsverandering waarmee uitstekende resultaten kunnen worden bereikt in de sfeer van management en bedrijfsorganisatie. NLP helt het potentieel van je medewerkers optimaal te benutten en zo het resultaat van je onderneming en het werkplezier van de mensen in de organisatie te vergroten. Met behulp van NLP ontdek je hoe je de verschillen tussen collega’s en medewerkers als een verrijking van je eigen model van de wereld kunt leren ervaren.

Eindeloos Bewustzijn - Pim van Lommel

ISBN: 9789025957780

In 2001 publiceerde cardioloog Pim van Lommel in het gerenommeerde medische tijdschrift ‘the Lancet’ over zijn onderzoek naar bijna-dood ervaringen bij 344 Nederlandse patiënten. Zij hadden een hartstilstand in het ziekenhuis gehad. Van hen bleken er 2 een BDE te hebben meegemaakt. Sindsdien kunnen we niet meer om het verschijnsel ‘bijna-dood ervaring’ heen. Het is een authentieke ervaring, niet te herleiden tot fantasie, psychose of zuurstoftekort; een BDE verandert mensen blijven. In Eindeloos bewustzijn leg van Lommel stap voor stap uit hoe mensen die klinisch dood zijn toch zo’n indringende ervaring kunnen hebben. Hij doorspekt zijn betoog met verhalen van mensen die een BDE hebben meegemaakt. Met de meesten van hen heeft van Lommel persoonlijk contact gehad.

Onverwacht inzicht - Jill Bolte Taylor

ISBN: 9789021539256

In 1996 kreeg Jill Bolte Taylor een ernstige hersenbloeding. Als professioneel neuroanatoom observeerde ze hoe haar eigen brein volledig uitviel, zozeer dat ze niet meer kon lopen, praten, lezen, schrijven of zich nog maar iets van haar leven kon herinneren, en dat alles in een tijdsverloop van vier uur. Taylor schrijft over deze bloedstollende ervaring en over haar ongewone en inspirerende tocht uit de afgrond van een beschadigd brein. Het duurde acht jaar voordat ze geheel genezen was.

Mislukking bestaat niet, enkel feedback